Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 18.04.2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки

 

С тази наредба се въвеждат разпоредбите на Директива 2009/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно есктракционните разтворители, използвани в производството на храни и съставките на храни (ОВ, L 141 от 23.04.2009 г.), изменена с Директива 2010/59/ЕС на Комисията от 26 август 2010 година


Дата на откриване: 30.3.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 13.4.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари