Обществени консултации

Проект на актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност

Във връзка с разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 2 и параграф 17, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергийната ефективност и в съответствие с изискванията на чл. 24, ал. 2 от Директива 2012/27/ЕС е направена актуализация на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., който България разработи и представи в ЕК.


Дата на откриване: 21.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 5.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари