Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос

Таксата за посещение на Зоопарк-Айтос е въведена през 2007г. и от тогава не е променяна. Изминали са 10 години, през които са настъпили множество обществено-икономически и социални промени, които правят размера на таксата от 1 лв. напълно несъответстваща на действителното икономическо състояние. Налага се увеличение на таксата от 1 лв. на 2 лв. Налице е основание и необходимост от увеличение на таксата за посещение на Зоопарк-Айтос. През този период от 10 години от приемането на таксата, значително са се увеличили разходите, които формира  общината във връзка с предоставянето на услугата. Издръжката на Зоопарка е изцяло от бюджета на общината. Приходите, които се получават от такса вход в Зоопарк-Айтос влизат в приход в бюджета и служат за покриване на макар и малка част от разходите за издръжка.Действащият размер на таксите е определен преди значително голям период от време и не съответства на настъпилите промени в административното обслужване на населението и не отчитат разходите, които община прави при предоставянето на услугата.


Дата на откриване: 21.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Айтос
Дата на приключване: 21.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари