Обществени консултации

Проект на доклад за междинна самооценка от администрацията за изпълнението на мерките от третия национален план за действие на Република България в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

В рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“ се изпълнява третия национален план за действие на Република България с продължителност от 1.07.2016  до 30.06.2018 г.  Една година след стартирането на третия план за действие се извърши междинна самооценка от администрацията за изпълнението на поетите с плана ангажименти.

Очакваме коментарите и препоръките на заинтересованите страни  по проекта на доклад за междинна самооценка на администрацията в частта му за изпълнение на конкретните мерки по плана в срок до 28 септември 2017 г. 


Дата на откриване: 14.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари