Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор има за цел решаване на три основни групи въпроси: осигуряване на бюджетна обезпеченост на Комисията за финансов надзор; предприемане на мерки за изпълнение на други препоръки на Програмата за оценка на финансовия сектор на МВФ и Световна банка (FSAP), които се отнасят за небанковия финансов сектор в България, както и произтича от въвеждането в националното законодателство на промени, произтичащи от ангажиментите на Република България по въвеждането в националното право на законодателството на Европейския съюз, вследствие на които се възлагат допълнително правомощия на националните надзорни органи.

 

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:rfp@minfin.bg

 


Дата на откриване: 12.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.10.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
09 октомври 2017 г. 15:12:57 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://bia-bg.com/standpoint/view/23516/ 

12 октомври 2017 г. 11:33:55 ч.
IRobot78

Промяна на статута на служителите

Предложението за промяна на статута на служителите - излизането извън обхвата на Закона за държавния служител е необосновано. Служителите на Комисията извършват дейност, която не е по-различна от тази в останалите независими органи и комисии, които прилагат Закона за държавния служител. Дейността на комисията периодично през последните години се свързва с редица скандали и доста съмнения за компетентността, както на ръководителя, така и на служителите, а сравнението със служителите в БНБ в мотивите е смехотворно. И двете институции проспаха или откровено допринесоха за случая с КТБ. Органите са независими, но администрацията следва да се подчинява на Закона и останалите наредби. Няма причина администрацията на КФН да е по-различна от цялата държавна администрация и правилата да не важат за нея. В мотивите към доклада е цитирана препоръка от доклада на FSAP за подобряване на експертния капацитет и това се използва като мотив за отмяна на статута и увеличаване на заплатите - истината е, че КФН иска администрацията да е извън всички правила и в този смисъл безконтролна.

12 октомври 2017 г. 16:15:51 ч.
stoppingby

Смяна на статута на КФН

Един бърз преглед на Правилника за устройството и дейността на КФН показва, че служителите изпълняват напълно административни функции и промените в статута действително са необосновани. Не разбирам как Закона за държавния служител (ЗДСл) е пречка за подобряване на капацитета на КФН?! Най-вероятно предложението цели да няма конкурси, а оттам нататък всичко е ясно...Недоумявам защо ЗДСл да е неподходящ  за служителите в КФН, които трябва да притежават висока специфична експертиза еди-какви си сертификати. В много закони са заложени изисквания към  служителите, вкл. за  конкретен професионален опит, конкретна специалност, притежание на сертификат и т.н., включително и в закони относно независимите регулатори, към които КФН се числи. Мотивите в това отношение категорично не издържат.

А и мотивите, свързани със заплатите, както е отбелязано и в предходния коментар, са „изсмукани от пръстите“. Поне да се бяха постарали с аргументацията!  Като гражданин смятам, че това е  арогантно и обидно за всички, които с данъците си издържаме служителите на тази „богоизбрана“ комисия.