Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз

Проектът е изготвен на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, съгласно който министърът на финансите издава наредба за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности.
С Решение № 792 от 2013 г. на Министерския съвет на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС“ са възложени функциите на Одитен орган по програмите, финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие. Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство. Причината за предлаганите изменения в Наредбата е промяната в системата на органите за управление и контрол на средствата от Европейския съюз.

 

Отговорна дирекция:Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“
E-mail:aeuf@minfin.bg

 


Дата на откриване: 4.9.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари