Обществени консултации

Проект на Наредба за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Проектът на Наредба за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала е изготвен във връзка с констатирани недостатъчно ясни формулировки както по отношение на държавния образователен стандарт, отнасящ се до изискванията към съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение, така и по механизма за оценяване и одобряване на учебници и учебни комплекти.

Целите, които си поставя новият проект на Наредба, са в две главни направления – по-прецизно формулиране на изискванията към съдържанието, графичния дизайн и полиграфическото изпълнение и оптимизиране на дейностите по организиране на оценяването и одобряването на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.


Дата на откриване: 23.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.9.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари