Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол

Въпросите, свързани с оценка на здравния риск и спазване на здравните изисквания към устройството на урбанизирните територии са тясно свързани с процедурите по Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове, касаещи извършването на екологична оценка (ЕО) на планове и програми и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения. Съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в съответните доклади задължително се съдържат раздели, разглеждащи възможния здравен риск при осъществяване на плановете, програмите и инвестиционните предложения, за които се отнасят.


Дата на откриване: 9.3.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 26.3.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари