Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е разработен в изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

Направен е детайлен преглед на регулаторните режими и предоставяните административни услуги в обхвата на законодателството по опазване на околната среда, в резултат на което са идентифицирани възможности за намаляване на административната тежест чрез:

  • намаляване броя на изискваните от заявителите документи, за които е възможно да бъдат изискани по служебен път,
  • опростяване на процеса за взаимодействие с други администрации,
  • намаляване на срокове по процедури,
  • оптимизиране на процеса по обявяване на обществен достъп до документи в рамките на процедурите,
  • премахване на такси за организациите, които поемат доброволни ангажименти по отношение на опазването на околната среда.

В тази връзка с преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда са направени предложения за промени и в Закона за биологичното разнообразие, Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и други нормативни актове.


Дата на откриване: 16.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 16.9.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 септември 2017 г. 17:52:00 ч.
GreenpeaceBulgaria

Позиция по проекта за закон за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда

Здравейте, 

В предвидения срок подаваме становище по предложения Проект за Закон за изненение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Пълният текст на становището на "Грийнпийс"-България и ЕС "За Земята" можете да намерите на този линк:

https://greenpeace.box.com/s/9crl6rpnnjuej2bptsgspyceqqqq1p7v

Благодаря.

Теодора Стоянова

Координатор "Климат и енергия"

"Грийнпийс"-България