Обществени консултации

Проект на Наредба за ползването на общински тротоари, площади и улични платна или на части от тях за платено и безплатно паркиране, за изискванията, организацията и безопасността на движението на територията на община Велинград

С проекта на Наредбата са регламентирани:

- условията и реда за ползването в населените места на територията на Община Велинград на общинските тротоари, площади и улични платна или на части от тях като зони за платено и безплатно паркиране в определени часове на денонощието;

- изискванията към физическите и юридическите лица на територията на общината, свързани с безопасността на участниците в движението, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености, включително от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура.

С проекта на акта за нейното приемане се изменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград, чрез което изменение се определят цените за ползване на общински паркоместа, стойността на разходите за прилагане на принудителни административни мерки, такса за отговорно пазене на принудително преместени пътни превозни средства и други, свързани с прилагане на проекта на наредба.

С проекта на акта за нейното приемане се отменят:

а) Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи

б) Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Велинград.

Срокът за предложения, становища и възражения беше до 11.09.2017 г. включително. Община Велинград удължава възможността на заинтересованите лица да направят своите предложения, становища и възражения по проект на нова Наредба за ползване на общински тротоари, площади и улични платна или на части от тях за платено и безплатно паркиране, за изискванията, организацията и безопасността на движението на територията на община Велинград

Срокът за предложения, становища и възражения се удължава до 10 ч. на 13.10.2017 г.


Дата на откриване: 10.8.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Велинград
Дата на приключване: 13.10.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари