Обществени консултации

Проект на Правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие "Паркинги и гаражи и зони за паркиране" на Община Кърджали

Причини, които налагат приемането:

С Решение № 181 от 14.07.2016 г. на Общински съвет - Кърджали е прието изменение и допълнение на Наредбата за организация на транспортната дейност и безопасността на движението на територията на Община Кърджали. Измененията се отнасят основно до въвеждане на платено почасово паркиране на МПС на територията на общината – „Синя зона”. С Наредбата са определени обхватът и местоположението на зоните за платено паркиране, таксата за паркиране, условията за паркиране по постоянен адрес и преференциално паркиране на МПС.  С Правилника се определят обхвата на дейностите за управление и организиране на дейността, определя структурата и чеслеността и обектите на управление.    

Цели, които се поставят:

Създаване на специализирано звено за управление и организиране на дейността в зоната за платено паркиране, контрол и организираност при паркиране в централна градска част, облекчаване на трафика и затруднетото паркиране, ограничаване безконтролното  паркиране по тротоари,  
плочници и зелени площи и ефективна експлоатация на паркингите на територията на общината  в града


Дата на откриване: 27.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 26.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари