Обществени консултации

Проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари - 30 юни 2018)

Документът определя политическата рамка и дефинира основните послания и конкретни теми, по които нашата страна ще работи през първата половина на следващата година. Водещ принцип на работа по време на Председателството на Съвета на Европейския съюз на България ще бъде запазването на единството и солидарността между държавите членки. Като страна председател нашата страна ще отправи три основни послания – консенсус, конкурентоспособност и кохезия.


Дата на откриване: 13.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 14.8.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 август 2017 г. 17:29:33 ч.
Mina

Предложение от Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ)

Предлагаме Ви да включите в Програмата на Република България за председателство на съвета на Европейския съюз инициатива за обявяване на Европейска година на Зеления Град 2020 г. С обявяването на европейските години се насърчава дебатът и диалогът по конкретни теми в страните от ЕС и между тях. Все още не е взето решение за темата на бъдещата европейска 2020 година.

Предложението за обявяване на Европейска година на Зеления Град 2020 г. е в хармония с проекта на Програма на Република България за председателство на съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) и по-специално в частта си ЕВРОПА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА,  Устойчива и ориентирана към бъдещето околна среда. Темата Зеления град е тясно обвързана с качествената околна среда и с подобряване на въздуха в градовете. Доказано е, че всички форми на зеленина помагат за пречистване на въздуха от прахови частици и замърсители. Газообразните замърсители се абсорбират от листата, а праховите частици се филтрират.[1] Дърветата са най-ефективни в пречистването на въздуха поради техния размер и обем: средно голямо градско дърво улавя 100 грама ФПЧ/година, еквивалентно на количеството ФПЧ, произведено от кола преминала  5500 километра.[2] Другите видове зеленина също помагат за пречистването на въздуха: един квадратен метър от бръшлян събира 4-6 грама прахови частици годишно, а покривът със сукулентни растения улавя 0,15 г/м2.[3]

Татяна Бояджиева, Председател на УС  на АПДРБ


[1] Hiemstra, J.A., Schoenmaker-van der Bijl, E. & Tonneijck, A.E.G., 2008. Bomen een verademing voor de stad [Trees in the city – a breath of fresh air]. Published by PPH/VHG.

[2] Bade, T., Smid, G. & Tonneijck, F., 2011. Groen Loont! Over maatschappelijke en economische baten van stedelijk groen [Greenery is worth it! On the social and economic benefi ts of urban vegetation]. De Groene Stad, Apeldoorn.

[3] Hop, M.E.C.M. & Hiemstra, J.A., 2013. Ecosysteemdiensten van groene daken en gevels: Een literatuurstudie naar diensten op het niveau van wijk en stad [The ecosystem services provided by green roofs and walls: A literature study on services at district and city level]. Wageningen UR – PPO.

 

09 август 2017 г. 08:59:57 ч.
center_amalipe

Предложения на ЦМЕДТ "Амалипе"

1. Раздел „ЕВРОПА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА”, параграф „Бъдещето на труда в една по-справедлива Европа”, текстът „По време на Българското председателство ще работим за:” да бъде допълнен с:

- Гаранции за образованието и здравеопазването на децата от държави-членки на ЕС, които мигрират със семействата си в други държави-членки на ЕС

Аргументация: понастоящем стотици хиляди деца от Румъния, България и други източноевропейски страни мигрират временно в западноевропейските държави, съпровождайки своите родители. Нито една институция не поддържа информация и не проследява колко от тях продължават образованието си, ползват ли здравни услуги и т.н. ЕС не бива да губи този многоброен човешки ресурс

 

2. Раздел „ЕВРОПА НА КОХЕЗИЯТА” да бъде допълнен с нов параграф:

  • Ускоряване на изпълнението на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите: вкл. планиране на бъдещето на европейската политика за ромска интеграция след 2020

Аргументация: Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите бе одобрена през 2011 г. В съответствие с нея, всички държави-членки изработиха свои национални стратегии за интеграция на ромите с хоризонт до 2020 г. Българската стратегия бе приета с Решение на Народното събрание от 01.03.2012 г. В съответствие с това, както и с факта, че България е страната в ЕС с най-голям процент роми и с много успешни модели за интеграция, Българското председателство следва да постави темата за изпълнението на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите като един от своите приоритети

 

 

3. Раздел „ЕВРОПА НА КОХЕЗИЯТА” , параграф „Кохезионната политика след 2020 г.” да бъде допълнен с:

„Ще работим за гаранции за по-ефективното използване на средства от европейските структурни фондове и инвестиционните фондове за интеграция на уязвимите групи и на маргинализирани общности, като ромите”