Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите

Предложените изменения и допълнения са продиктувани от необходимостта за усъвършенстване на нормативния акт, с цел отстраняване на слабости и пропуски, установени при практическото му прилагане и осъвременяване на разпоредби, свързани с прилаганите сечи, отговорността и изпълняваните функции от оторизираните лица по провеждането на сечите. С промените се прави опит за решаване и на възникнали проблеми с широк обществен отзвук относно оперативното усвояване на изсъхналата дървесна маса от иглолистни култури и ограничаване на съхненето от биотични и абиотични фактори. Извършeна е оценка на принципите и правилата за провеждане на сечите.


Дата на откриване: 6.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари