Обществени консултации

Проект на постановление на Министерски съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Предложеният проект на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ урежда функциите, структурата и организацията на работа на администрацията на министерството, правомощията на министъра на регионалното развитие и благоустройството като орган на изпълнителната власт, провеждащ държавната политика в областта на регионалното развитие и благоустройството.

С предложения проект се оптимизира структурата и числеността на административните звена в МРРБ, прецизират се техните функционални характеристики и се преодоляват дублиращи функции. Функциите на административните звена са основно преразгледани, систематизирани и по-добре дефинирани, регламентацията им съответства на функционалната компетентност на министъра на регионалното развитие и благоустройството с цел оптимизиране на дейностите и укрепване на административния капацитет.

Администрацията на МРРБ е структурирана в 2 главни дирекции, 15 дирекции и инспекторат. Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството е 634 щатни бройки. Предвижда се намаляване на общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в министерството.


Дата на откриване: 5.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 5.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари