Обществени консултации

Проект на Наредба № РД-02-20 от 2017 г. за проектиране на пътища

Проектът на Наредба за проектиране на пътища е разработен от междуведомствена работна група за актуализация на нормативни актове в областта на транспортната инфраструктура на основание чл. 36 от Закона за пътищата и ще отмени Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища (ДВ., бр. 47 от 2000 г., изм. ДВ., бр. 102 от 2005 г.). Основната причина за разработване на настоящия проект е неотложното актуализиране на нормативите и изискванията за проектиране на пътища, с оглед привеждането им в съответствие с европейските изисквания за безопасност на пътната инфраструктура, както и за прилагане на добрите европейски практики. В резултат на анализ на Наредба № 1 от 2000 г. за проектиране на пътища е установено, че текстовете не са актуални и в тях липсват цели важни раздели, които се отнасят за проектиране на пътни възли и кръгови кръстовища, на зони за отдих, за обхват и съдържание на пътните проекти и др. 


Дата на откриване: 3.7.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 2.8.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари