Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г., изм. и доп., бр. 97 от 20

 

С проекта на постановление се предвиждат изменения в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, които са свързани с необходимостта от създаване на организационна структура, която оптимално и ефективно да подпомогне министъра на младежта и спорта в изпълнение на неговите функции съобразно приоритетите на правителството.


Дата на откриване: 30.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 30.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари