Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни

 

В предложения проект на постановление на Министерския съвет са предвидени изменения и допълнения в Правилника за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни, свързани с актуализиране на функциите на МСПД.

С приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилник за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по пространствени данни ще се осигури съответствие на подзаконовия нормативен акт с действащите законови изисквания. Също така ще се оптимизира работата на Съвета и ще се повиши неговата ефективност. Ще се създаде административен и експертен капацитет, тясно свързан с прилагането на ЗДПД и регламентите, свързани с прилагането на Директива 2007/2/ЕО INSPIRE. Ще се ускори прилагането на регламентите, свързани с прилагането на Директива 2007/2/ЕО INSPIRE и преодоляване на допуснатото закъснение във връзка със сроковете, дефинирани в тях.

 


Дата на откриване: 30.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 31.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари