Обществени консултации

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Раднево и издаване на сертификати клас В

Съгласно чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Ако наредба противоречи на нормативен акт от по-висока степен се прилага по-високия по степен акт.

С направените промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) се цели да се насърчат производства и услуги с висока добавена стойност, да се повиши регионалната икономическа активност и генериране на заетост чрез откриване на нови високопроизводителни работни места. Мерките са в съответствие с основните цели на стратегията "Европа 2020" за интелигентен растеж и целят трайно преодоляване на спада в спада в инвестиционната активност в страната.

Промените се реализират чрез оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на инвестиционните проекти, като се увеличават правомощията на общините за провеждане на политиката за насърчаване на инвестициите. С промените в ЗНИ се въвежда възможност кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В, чийто праг за сертифициране е по-нисък от минималния за клас Б.


Дата на откриване: 22.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 26.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари