Обществени консултации

Проект на допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кърджали

Мотиви и причини, които налагат приемането на проекта:

Промени в Закона за местните данъци и такси обнародвани в ДВ, бр.80 и бр.97 от  2016г.   

Цели, които се поставят:

Целта на приемането на настоящите промени е да се приведе нормативната база на Община Кърджали в съответствие с приетите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси . 

Очаквани резултати от приемане на наредбата: 

Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до актуализиране на нормативната база, както и повишаване на приходите в бюджета на община Кърджали.

Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци  на територията на община Кърджали е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


Дата на откриване: 22.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 22.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари