Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа

С проекта на Постановление се предлага да бъде изменен и допълнен и Правилника за организацията на дейността на Съвета за административната реформа, приет с Постановление № 283 на Министерския съвет от 2009 г.

Предложенията за изменение и допълнение са свързани с промяна в състава и функциите на Съвета за административната реформа във връзка с новата структура и състав на Министерския съвет, съгласно Решенията на 44-то Народно събрание от 4 май 2017 г.

В съответствие с поетите ангажименти на правителството се добавя нова функция на съвета за координацията на политиката по намаляване на административната тежест като основен акцент в административната реформа. Премахната е функцията, свързана с инициативата за отворени данни в публичния сектор, тъй като съгласно Закона за електронното управление тази политика е в правомощията на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Към членовете на съвета е добавен председателят на ДАЕУ.

Предложеният проект на постановление няма да окаже пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка, съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА).

Добавени са нови версии на документите във връзка с допълнение на функциите на съвета. 


Дата на откриване: 22.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 22.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари