Обществени консултации

Проект на допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кърджали

В Държавен вестник брой 97 от 2016 г. са обнародвани промени в  Закона за местните данъци и такси, касаещи срока за издаване на удостоверения за данъчна оценка. В Приложение № 2 на ЗМДТ в чл.3,ал.1 думите „2-седмичен” се заменят с „5-дневен”. Поради тази причина се налага корекция в сроковете за издаване на удостоверенията за данъчна оценка. Отпада и услугата по попълване на имотна декларация по чл.17 от ЗМДТ, поради отмяната ù в закона.

 Цели, които се поставят:
Целта на приемането на настоящите промени е да се приведе нормативната база на Община Кърджали в съответствие с приетите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси .

 Очаквани резултати от приемане на наредбата: 
Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до актуализиране на нормативната база, както и повишаване на приходите в бюджета на община Кърджали.

 


Дата на откриване: 20.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 20.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари