Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административно обслужване

Наредбата за административното обслужване определя общите правила за организация на административното обслужване в администрацията, както и в организациите, предоставящи обществени услуги, доколкото в закон не е определено друго. Повече информация за проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване можете да видите в публикуваните документи.

Отговорна дирекция:„Държавно съкровище“
E-mail:tz.chipeva@minfin.bg

 


Дата на откриване: 15.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 15.7.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 юни 2017 г. 12:10:30 ч.
Адвокат

електронни плащания

Уважаеми г-н Горанов,

Предложените изменения на Наредбата за административното обслужване са крайно необходими – поздравления за инициативата за приемането им!

Препоръчвам едновременно с тях да бъдат предприети и мерки за насърчаване и на картовите плащания с виртуални терминални устройства ПОС. В момента административните органи избягват да  предлагат такъв начин на плащане, защото трябва да плащат от собствения си бюджет дължимите към банките такси и комисионни. Министерство на финансите също не желание да плаща тези такси и комисионни. Така от една страна гражданите сме освободени от такси при картови плащания съгласно чл. 4, ал. 1 и 3 от ЗОПБ, а от друга – пак трябва да плащаме такси, защото администрацията не дава възможност за такива плащания. Без електронни плащания обаче се обезсмислят електронните административни услуги – когато няма виртуален ПОС ще продължаваме да си разнасяме платежни нареждания, а обещаваното намаляване на административната тежест си остава далечен блян.