Обществени консултации

Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора

В действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора са регламентирани цени за ползване на паркоместа в зоните за платено паркиране в гр. Нова Загора. С оглед средната работна заплата в страната, приетите цени са доста високи, поради което същите могат да бъдат намалени. Това от своя страна ще спомогне за по ефективно прилагане на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора, която е внесена за разглеждане и приемане в Общински съвет Нова Загора.

Основната и пряка цел, която се поставя с предложеният проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора е ефективно прилагане на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора и намаляване на финансовата тежест върху водачите на МПС, които ползват паркоместа в зоните за платено паркиране в гр. Нова Загора.
 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.06.2017г.  за предложения и становища по настоящия проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@nova-zagora.org.


Дата на откриване: 13.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Нова Загора
Дата на приключване: 13.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари