Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора

Необходимостта от приемането на режим на платено и безплатно паркиране в гр. Нова Загора е обусловена от големия трафик на пътни превозни средства и безразборното паркиране на МПС по улици, тротоари и зелени площи в централна градска част, при което се затруднява осигуряването на нормално движение на МПС и пешеходци. В проекта на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора са регламентирани условията и реда за платено и безплатно паркиране на територията на гр. Нова Загора, определя се зоната за платено и безплатно паркиране на МПС, в определени дни на седмицата, часове на денонощието. В проекта се регламентира и начина на заплащане на съответните цени за паркиране, както и освободените от заплащане моторни превозни средства със специален режим на движение и тези, собственост на хора в неравностойно положение.

Основните цели, които се поставят с настоящото предложение, е подобряване на условията за движението на моторни-превозни средства в гр. Нова Загора, като се въведе ред и се сведе до минимум безразборното паркиране на МПС по улици, тротоари и зелени площи в границите на въведената с проекта на Наредба „Синя зона", както и около търговските обекти и заведения, оптимизиране на трафика, гарантиране на безопасното движение не само на автомобили, но и на пешеходци и колоездачи. Целта на предвиденият в проекта на Наредба регламент от една страна е осигуряването на нормално движение на МПС и пешеходци, предвид постоянно нарастващия брой автомобили в град Нова Загора, а от друга страна - постигане на по-ефективно управление на общинската собственост, в случая улици, тротоари и зелени площи в гр. Нова Загора, както и установяване на изоставени автомобили, паркирани в границите на зоната за платено паркиране. Освен това, служителите, които ще бъдат оправомощени да осъществяват контрол по изпълнението на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора ще оказват съдействие на органите на полицията, както и на прокуратурата, като ги сезират в случай, че установят нарушаване на обществения ред или други противообществени или престъпни прояви.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 13.06.2017г.  за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Нова Загора.

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Нова Загора на адрес: обл. Сливен, гр. Нова Загора, ул. „24 май“ № 1 или на следния електронен адрес: obshtina@nova-zagora.org.


Дата на откриване: 13.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Нова Загора
Дата на приключване: 13.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари