Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

Този проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища (Наредбата) е изготвен след ревизия на условията за картотекиране, респ. настаняване в общински жилища по повод питания на граждани и след преценка на обстоятелствата, обосноваващи предлаганото изменение.

 Проектът за изменение и допълнение на наредбата има за цел въвеждане на по-точна и ясна формулировка на употребените в нея понятия, както и постигане на пълнота в регламентация обществените отношения, предмет на Наредбата. В частта, касаеща продажбата на ведомствени жилища на настанените в тях лица, проектът цели да обезпечи установяването на еднакви възможности на наемателите за закупуване на общински жилища.


Дата на откриване: 8.6.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 8.7.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари