Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация е предложен съвместно от председателите на Държавната комисия по сигурността на информацията и Държавната агенция „Национална сигурност”. С предложението се цели да бъде уредена процедурата по удължаване на сроковете по чл. 34, ал. 2 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), както и избегнати формалните изисквания за изрично премахване нивото на класификация след изтичане на предвидените в чл. 34, ал. 3 от този закон срокове за защита на класифицираната информация.


Дата на откриване: 11.5.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 10.6.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 май 2017 г. 14:03:05 ч.
Sir Humphrey

Най-после!!!

15 години прилагане на ППЗЗКИ бяха нужни, за да се усетят най-после компетентните органи, че съществува тази празнина. Служители са наказвани дисциплинарно заради нея.

Теоретично погледнато, щом законът казва конкретно какви са сроковете за защита, то липсата на изричен текст в ППЗЗКИ (подзаконов нормативен акт) не би трябвало да е проблем и защитата да отпада автоматично с изтичането на срока. При тълкуване и прилагане на разпоредбите на закона и подзаконовия акт служителите във ведомствата би трябвало да се водят от общите принципи на правото, които предвиждат разпоредби на закон да са с предимство пред тези на подзаконов акт.

Тъй че, можехме да минем и без предлаганите промени, стига ДКСИ да беше издала задължителни указания за прилагане в същия смисъл.

Лошо е, че нормативна неуредица в по принцип толкова строго регулирана сфера като защитата на държавната тайна цели 15 години не е била отстранена.

Хубаво е, че все пак накрая някой служител е проявил инициативност, анализирал е негативната практика и е предложил въпросът най-после да бъде уреден.