Обществени консултации

Проект на актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и План за действие към нея за периода 2017-2020 г.

Туризмът е ключов сектор в икономиката на България. Насоките за неговото развитие са определени в Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в България, 2014-2030 г. (НСУРТБ), приета от Министерския съвет през 2014 г. Промените в геополитическата обстановка и динамиката на политическите и икономическите процеси по света и в България от последните години обаче създават спешна необходимост от актуализация на стратегическата рамка за развитие на сектора. С оглед на актуалните обстоятелства, в изпълнение на задълженията на министъра на туризма за разработване на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма, съгласно чл.6, ал.1 от Закона за туризма, представяме за обществено обсъждане Проект на актуализирана Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-2030 г. и План за действие към нея за периода 2017-2020 г. 


Дата на откриване: 28.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Туризъм
Дата на приключване: 28.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари