Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм., бр. 101 от 2008 г.; бр. 3, 100 и 102 от 2009 г.; бр. 82 от 2010 г.; бр. 26 от 2011 г

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г., изм., бр. 101 от 2008 г.; бр. 3, 100 и 102 от 2009 г.; бр. 82 от 2010 г.; бр. 26 от 2011 г;бр. 94 от 2012 г.; бр. 91 от 2015 г.) Предложеното допълнение на тарифата се предлага и е в пряка връзка с последните изменения и допълнения в Закона за пътищата, а именно създадената нова ал. 2 към чл. 10 от закона, която гласи: „Водач на пътно превозно средство, който се движи по републиканските пътища, включени в трансевропейската пътна мрежа, както и по такива, които са извън нея, или по техни участъци, без да е заплатил съответната такса по ал. 1, заплаща компенсаторна такса, която му дава право да довърши пътуването си в рамките на 24 часа след заплащането й. Размерът на компенсаторната такса се определя от Министерския съвет с тарифата по чл. 10, ал. 6 в зависимост от вида на пътното превозно средство.“ С предложения проект на акт се цели определяне размера на компенсаторната такса, която да дава право на водачите на пътни превозни средства с българска и чуждестранна да довърши пътуването си в рамките на 24 часа след заплащането й, в случаите на констатирани нарушения при ползване на републиканските пътища без заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата. Основание за заплащане на тази такса ще е налице единствено тогава, когато е констатирано нарушение, като заплащането й ще става незабавно на място в лева или в евро на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП). При заплащането на компенсаторната такса на ГКПП ще се издава платежен документ, идентичен с документите, издавани при заплащане на пътни такси на вход/изход Република България.


Дата на откриване: 28.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 28.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари