Обществени консултации

Проект на Наредба за реда и условията за отглeждане на животни на територията на Община Раднево

Тази наредба урежда местните изисквания, ограничения и забрани за отглеждане на селскостопански животни (впрегатен добитък, едър и дребен рогат добитък, свине, зайци, птици, буби, пчели), както и на други видове животни, отглеждани със стопанска, научна, спортна цел или като домашни животни и домашни любимци (компаньони)  на територията на община Раднево – в урбанизираните територии и извън границите на урбанизираните територии.

Определят се административните наказания и размерът на глобите, които се налагат на нарушителите на тази Наредба.

Отглеждането на животните да става при спазване на изискванията на Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).

 


Дата на откриване: 13.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 23.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари