Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства  (Обн. - ДВ, бр. 65 от 24.07.2001 г.; изм. и доп., бр. 67 от 17.08.2007 г.; изм. и доп., бр. 19 от 09.03.2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 21.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 06.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Проектът на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства (Обн. - ДВ, бр. 65 от 24.07.2001 г.; изм. и доп., бр. 67 от 17.08.2007 г.; изм. и доп., бр. 19 от 09.03.2010 г.; изм. и доп., бр. 7 от 21.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 06.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) е във връзка с разпоредбата на чл. 2 от Директива 2015/719 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета, относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик.

С проекта на наредба се правят изменения и допълнения относно въведени нови изисквания за:

- максимално допустимата маса на двуосно моторно превозно средство с триосно полуремарке превозващо при интермодални транспортни операции един или повече контейнери или сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута – 42 тона;

- максимално допустимата маса на триосно моторно превозно средство с двуосно или триосно полуремарке превозващо при интермодални транспортни операции един или повече контейнери или сменяеми каросерии с обща максимална дължина до 45 фута – 44 тона;

- максимално допустимата маса на двуосни автобуси – 19,5 тона.

- по отношение на МПС, използващи алтернативни горива, в т.ч. електрическа енергия, водород, природен газ и др., се увеличава допустимата им максимална маса с до 1 тон в съответствие с документацията на превозното средство задвижвано с такъв тип гориво.

С въвеждането на предложените изменения и допълнения ще се транспонират изискванията на европейското законодателство уреждащо максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик.

 


Дата на откриване: 12.4.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 12.5.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари