Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки

С Решение № 27 на Министерския съвет от 21 януари 2016 година е приет План за действие за 2016 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. С оглед прилагането на европейското право в националното ни законодателство, в Плана за действие през 2016 г. облигатно е залегнало транспонирането на изискванията на Директива (ЕС) 2015/565 на Комисията от 8 април 2015 година за изменение на Директива 2006/86/ЕО по отношение на някои технически изисквания за кодирането на човешки тъкани и клетки, с което се улеснява проследяването на всички тъкани и клетки от донора до реципиента и обратно и на Директива (ЕС) 2015/566 на Комисията от 8 април 2015 година за прилагане на Директива 2004/23/ЕО по отношение на процедурите за контрол на спазването на еквивалентните стандарти за качество и безопасност на внасяните тъкани и клетки, директивата обхваща вноса и установява процедури за гарантиране, че тъкани и клетки, внесени от трети страни, отговарят на същите стандарти за безопасност и качество, като тези, закупени, преработени и разпространени в ЕС.

Електронна поща за изпращане на становища, предложения и възражения по проекта - delovodstvo@mh.government.bg .


Дата на откриване: 27.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 10.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари