Обществени консултации

Проект на Наредба за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал.1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудов

Цели се да бъдат определени конкретните размери на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР, както и началните и максимални размери на заплатите за длъжност на служителите по чл. 142, ал. 1, т. 3 от ЗМВР. Освен това се определят и размерите на основното месечно възнаграждение и на стажантите в МВР. С Наредбата се уреждат определянето на конкретните основни месечни възнаграждения, за служителите по чл. 142, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗМВР и чл. 142, ал. 3 от ЗМВР по длъжности. Създава се уредба за прилагането на еднакъв подход при определяне на индивидуалните основни месечни възнаграждения на служителите в МВР. В Заключителните разпоредби на Наредбата е предвидено същата да влезе в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.


Дата на откриване: 23.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.4.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 април 2017 г. 15:34:00 ч.
inavivanov

Разочарование

Здравейте, за съжаление няма никаква промяна в основното месечно възнаграждение на ЛРТП със средно и висше образование. Заплатите остават с безумно ниските си размери!!! Тези хора се чувстват абсолютно пренебрегнати и забравени. Безумие е служители с еднакви задължения, отговорности и трудови характеристеки да имат двойна разлика в заплащането. Надявам се, че това ще бъде разгледано отново и корегирано в разумно кратки срокове. Дано някой се сети и за НАС!!!

06 април 2017 г. 16:54:27 ч.
СО на НСГА в ГДГП

Възражение относно проект за възнаграждение на ЛРТП в МВР

Здравейте, за съжаление няма никаква промяна в основното месечно възнаграждение на ЛРТП със средно и висше образование. Заплатите остават с безумно ниските си размери!!! Тези хора се чувстват абсолютно пренебрегнати и забравени. Безумие е служители с еднакви задължения, отговорности и трудови характеристеки да имат двойна разлика в заплащането. Надявам се, че това ще бъде разгледано отново и корегирано в разумно кратки срокове. Дано някой се сети и за НАС!!!

07 април 2017 г. 15:24:47 ч.
СО на НСГА при ГДНП

Възражение относно проект за възнаграждение на ЛРТП в МВР

            Синдикалната организация на Национален синдикат на гражданската администрация /НСГА/ при Главна дирекция „Национална полиция” изразява възмущението си във връзка с публикувания  Проект на Наредба за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал.1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудовo правоотношение.

            Изразяваме категорично несъгласие с факта, че няма никакво увеличение на заплащането и се запазват досегашните стойности на заплатите. При минимална работна заплата в размер на 460.00 лв., заплатата за длъжност на лице, работещо по трудово правоотношение /ЛРТП/  със средно образование по Кодекса на труда е в размер на 507.00 лв. за системен оператор, а за ЛРТП с висше образование е в размер на 744.00 лв. за експерт.

            Лицата, работещи по трудово правоотношение със средно образование, които към 01.02.2017 г. бяха със статус на ДДСО /държавен служител на длъжност със средно образование/ по ЗМВР  са с основно месечно възнаграждение от 1105.00 лв. до 1185.00 лв. При еднакъв статут, при едни и същи функционални задължения и отговорности, заплащането на тези ЛРТП е в двойно по-голям размер.    

07 април 2017 г. 16:09:36 ч.
СО на НСГА ГДПБЗН

Възражение относно проект за Наредба за възнагражденията на ЛРТП в МВР от СО на НСГА ГДПБЗН

За съжаление в проекта за Наредба няма никаква промяна в основното месечно възнаграждение за ЛРТП със средно и висше образование. Заплатите са с безумни ниски размери. Тези служители са пренебрегнати и забраени. Неприемливо е служители с еднакви задължения, отговорности и длъжностни характеристики да имат двойна разлика в заплащането.

Тази Наредба отново не отговаря на необходимостта от промяна.