Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2017 – 2018 година

Проектът на Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите  студенти във висшите училища на Република България през учебната 2017 - 2018 година е съобразен с разпоредбите на чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование, както и с последните изменения и допълнения на Постановление на Министерския съвет № 64/25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления от Закона за висшето образование.

Проектът на Решение е изготвен съобразно целите, заложени в приетата Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 - 2020 година, и новия модел на финансиране на висшите училища, ориентиран към резултатите от обучението и потребностите на пазара на труда. По този начин ще се изгради устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда с цел постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование.


Дата на откриване: 17.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.4.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари