Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, приет с ПМС № 139 от 2002 г.

Предлаганите промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД) са свързани с привеждането му в съответствие с измененията и допълненията в Закона за семейни помощи за деца, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. С промените се улеснява достъпа до получаване на семейни помощи, както и се прецизират част от действащите текстове

              С предложените промени в ППЗСПД ще се:

              - създаде ред за предоставяне на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца;

              - облекчи достъпа до получаване на всички семейни помощи и ще се намали административната тежест за семействата. С новите разпоредби предоставянето на семейните помощи ще става по настоящ адрес. За родителите отпада задължението да предоставят удостоверение, че децата са записани за предучилищно образование или като ученици.


Дата на откриване: 17.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 31.3.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 март 2017 г. 11:16:13 ч.
НМД

Позиция на Национална мрежа за децата във връзка с промените в помощите за деца с увреждания

По повод проекта на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца във връзка с привеждането му в съответствие с измененията и допълненията в Закона за семейни помощи за деца, приети със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., Национална мрежа за децата счита, че държавата продължава да гледа на социалната изолация само от гледна точка на паричното подпомагане, което не е в състояние да отговори на комплексните потребности на децата с увреждания включително равен достъп до качествено образование, здравна грижа и социални услуги включително ранна интервенция и подкрепа за родителите, достъпна архитектурна среда, модерни помощни средства, подкрепа за независим живот и др.

В този смисъл, за организацията, даването на определена сума за материална подкрепа е поредна мярка на парче, която няма да промени съществено средата, в която детето живее и неговото приобщаване. Пълното становище на Мрежата по темата може да бъде видяно на http://nmd.bg/natsionalna-mrezha-za-detsata-podkrepya-roditelite-na-detsa-s-uvrezhdaniya/