Обществени консултации

Промени в Портала за обществени консултации

Тази обществена консултация има за цел от една страна да информира потребителите на Портала за обществени консултации (портала), че предстои неговата актуализация и от друга - да ги прикани към представяне на обратна по съществуващата платформа.

Порталът за обществени консултации стартира през месец март 2008 г. и действа вече 9 години. След нормативното му регламентиране в Закона за нормативните актове (през месец май 2016 г.) беше взето решение да се пристъпи към неговата актуализация. По тази причина администрацията на Министерския съвет ще изпълни проект по Оперативна програма "Добро управление" за неговото обновяване.

Екипът, който администрира портала счита, че най-безценна е обратната връзка от самите потребители на портала и поради тази причина се организира тази консултация.

Някои от несъвършенствата на съществуващия портал са ни известни, но вероятно има много случаи, в които потребителите не са информирали администраторите за неудобствата, които са изпитали при използването му.

 

За екипа на портала би била изключително ценна информация относно:

1. конкретни проблеми при използването на портала;

2. предложения за неговото развитие;

3, оценка за нивото на потребителска интуитивност;

4. какво липсва на портала в контекста на обществените консултации.

 

Предложенията може да бъдат изпращани на ел. поща strategy@government.bg или във формата за коментари.


Дата на откриване: 13.3.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.3.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 март 2017 г. 21:04:43 ч.
enherma

потребителски интерфейс

за 9 години потребителите свикнаха с настоящия и графичен интерфейс. Пипайте нежно по него. Практиката изобилства с негативни "украсявания" на графичната среда.

това е по т. "3, оценка за нивото на потребителска интуитивност"

Благодаря

14 март 2017 г. 07:56:11 ч.
Alex

Предложение

Порталът е полезен, но няма обратна информация, дали съответното становище, предложение е предадено на автора на съответния/ите документ/ти. Има случаи, когато мненията и становищата се ползват избирателно, което обезнадеждава обществото да е активно в този портал. Обратната връзка ще покаже, че не се използва този портал само за демагогия, че се взема предвид общественото мнение. Нормативно трябва да се задължи вносителят/авторът на съответния нормативен документ да внася резултатите от обшествената консултация като приложение към разработените документи при вземане на окончателно решение.

14 март 2017 г. 08:52:27 ч.
Диляна Славкова

Дължина на коментарите

Полето за коментари има ограничение за дължина на текста, което не позволява да се публикува пълният текст на стаовище по даден законопроект.  

14 март 2017 г. 11:43:26 ч.
Vlad

Днес обществото решава .. по т.т. 1., 2., и 4 ..

Днес обществото решава .. е много добро, казано!

Предлагам в тази ниша да се отвори портал за петиции (до правителство и до парламент, чрез правителство). Към момента сайта дава тази възможност да се апелира - възможност за активна реакция по необхванати въпроси от граждани и общество, но остава само пасивна инициатива.

Активна ще е ако е под форма на петиция с броячи и римайндери .. пример (пак в англия) 

https://petition.parliament.uk 

Въпросите зададени от обществото .. това се изпуска навсякъде - това предлагам.

Там (англия) поради демографията и по високата популация праговете за петиция са:

1. над 10к (хил) гласували по общозначим въпрос - разглеждане от правителство и отговор и/или поправки в материята и правата на правителството, за неприлещите пълномощия ескалиране към парламент: но задължителен отговор и пояснения защо "да" или "не", след анализ ;

2. над 100к гласували: задължителен отговор (и анализ защо "да" или "не") и ескалиране към парламент;

И според мен, поради по ниската полулация в Б-я, съотношението по горните точки следва да бъде редуцурано до 10-то кратно по-ниски стойности и к. с-ва:

1. над 1000 гласували ... и т.н.виж по горе;

2. над 10 000 гласували ... и т.н. виж по горе; 

Иначе, всичко остава пожелателно .. и пасивно, и .. все едно  "Днес обществото решава" го няма.. или има го, но няма смисъл .. и практическа реализация .. нещо като некомуникативна стена на оплакванията .. аз лично това очаквам и приемам за активно общество .. и взймополезно еволюйране на сайта ... 

В противен случай, правителството решава .. а обществото не .. какъв е смисъла тогава от сайта.. силно ограничен е .. а ние си пишем в фейсбук ..туйтваме  и т.н. .. но няма нячин за пряко и достоверно отправена поръчка за решаване на проблеми, и за подобраване на правилата в държавата ни от обществени групи и значително обществено мнение, до правителство и парламент ... 

Поздрави и Мерси,

Влад  

14 март 2017 г. 12:19:56 ч.
poptolev

Относно имейлите с известията

Моля помислете дали е възможно в имейла, с който получаваме известие за публикувана нова обществена консултация, да се включва вида и наименованието на документа, за който е открита тази консултация.Тошко Поптолев

14 март 2017 г. 14:53:14 ч.
mario

Предложение

От много години не съм забелязал в сайта на Министерски съвет или към друга администрация да има рубрика "Въпроси и отговори" за служителите по служебно правоотношение, които работят в държавната администрация.

Например в сайта на МТСП е създадена специална рубрика "Въпроси и отговори", където всеки човек може да си зададе въпроса, свързано с трудовото законодателство. Когато зададеш въпрос свързано с държавната администрация, те препращат към Министерски съвет, но там няма такава рубрика.

Ето защо е необходимо да има линк "Въпроси и отговори" към този портал, където всеки служител да си зададе въпрос, свързан с Закона за държавния служител и други поднормативни рубрики.

15 март 2017 г. 16:11:37 ч.
st_anguelov

Предложения

1. „Досие” (свързани документи) към новопубликуваните документи. Би било изключително удобно, ако се създаде нещо като „досие” на всеки нов документ, което, освен задължително съпровождащите документи по ЗНА, да отвежда и към всички свързани документи като например:

                за проектите на нормативни актове: всички предишни проекти за приемане на такъв нормативен акт (всички проекти за нов нормативен акт в същата област на регулиране, всички проекти за изменения и допълнения на този нормативен акт) и всички стратегически документи, които пряко  засягат/планират нормативния акт или неговото изменение, подложено на обсъждане (стратегията, плана за действие, пътна карта и т.н.);

                за стратегическите документи: всички предишни стратегически документи в същата област, всички предишни проекти на стратегически документи и всички последващи проекти за нормативни актове, публикувани в Портала.

Имам предвид, може би в поле отстрани, да се изреждат линкове към вече публикуваните на Портала предишни и последващи такива документи. Това изреждане може и да се случва автоматично.

2. Дължина на коментарите и прикачени файлове. Подкрепям предложението полето за коментари да няма ограничение за дължината на текста. Също удобно би било да се създаде възможност за прикачване на файлове. Добре е и тези файлове да се визуализират направо в страницата, без да има нужда да се свалят от другите потребители. Такива прикачени файлове могат да бъдат становища, изготвени на специални бланки, лога на организации, графики, снимки или други визуализации, полезни за обществените обсъждания.

3. Търсачката може да бъде по-добра. Например, сега, ако напиша „зна” или „стратегия граждански”, по различни причини не получавам никакви резултати. В същото време, ако напиша същото в най-популярната търсачка в интернет, в първите резултати намирам Закона за нормативните актове и „Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации”, публикувана на Портала за обществени консултации. Без да съм специалист по интернет търсачките, мисля, че най-удобно би било ако за вътрешна търсачка за портала се ползва някоя от най-популярните като Гугъл, Бинг или друга.

4. Линковете също могат да бъдат подобрени. Често ми се случва да търся документи, публикувани в Портала чрез интернет търсачки. Обикновено намирам линк до самия документ, но не и до страницата, на която е публикуван, от която мога да разбера на коя дата е публикуван, до кога тече общественото му обсъждане, контакти с публикувалата административна структура и т.н. Пример – търся стратегията за гражданските организации в интернет и намирам www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=2331. Този линк ме отвежда до файла на самия документ, но по никакъв начин не ми подсказва на коя страница, нито на коя дата, е публикуван документа. Така трябва да влезна в списъка с обяви за обсъждания на Портала и да го преровя на ръка.

27 март 2017 г. 13:17:40 ч.
skirov

Имейл известията

Аз също като poptolev, бих искал в относно на имейл известията да има наименование на документа. Може да се разширят областите и да се предоставят и подобласти в някои от областите.

Необходимо е подобрение в търсещата машина, изкарването на резултатите.

 

По-добър потребителски интерфейс при попълването на коментар.

Линк към вече одобрени проекти в долната част на описанието на проектодокумента за обществено обсъждане.