Обществени консултации

Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет към общински съвет Кърджали

Със създаването на Обществен съвет към Общинския съвет се цели да се осигури участието на широк кръг представители на гражданското общество в обществения и икономически живот и да служи, като постоянна форма на диалог. Всичко това води до повишаване на капацитета на местно ниво и до изграждане на партньорство между граждани и управляващи.
При осъществяване на своята дейност Обществените съвети вземат различни по характер решения, преобладаващата част от които са:
- предложения към Общинската администрация и Общинския съвет;
- изразяване на мнения и становища;
- препоръки към местната власт и институциите.
Решенията се вземат с цел разработване и приемане на програмни документи в съответните сфери на действие, или с цел координиране на дейностите, извършвани от различни институции и стават обект на обсъждане в Общинския съвет.
Обществените съвети работят в съответствие с приети и утвърдени правила / правилници за организацията и дейността си.
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 27.02.2017г., за предложения и становища по настоящия Проект за Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет към Общински съвет Кърджали.
Предложенията и становищата могат да се депозират на служебен електронен адрес на началник отдел ,,АПИО” s.rizza@abv.bg и в информационния център в сградата на общинска администрация на адрес гр. Кърджали, бул. „България” № 41.

 


Дата на откриване: 27.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 29.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари