Обществени консултации

Проект на допълнение и изменение в Наредбата за упражняване правата на собственост на община Кърджали върху общинската част от капитала на търговските дружества, граждански дружества и сдружения с нестопанска цел

І. Причини,  налагащи   приемането  на изменения и допълнения в Наредбата: 
 
Прецизиране на текстове от Наредбата, относно сключване на договор за управление със съвета на директорите, с изпълнителния директор и прекратяване на договори за управление.
Промяна в начина на формиране на основото и допълнително възнаграждение на управителите, изпълнителните директори и съвета на директорите на търговските дружества, съобразно постигнатите резултати от присъщата/основната/ за дружествата дейност и финансово-икономическите резултати на дружествата.
 
   ІІ. Цели, които  се поставят: 
 
Отстраняване на неясноти  в текстове от наредбата, които пораждат спорове.
Формиране на възнагражденията на ръководителите на търговските дружества, съобразно постигнатите резултати от присъщата за дружеството стопанска дейност и финасово-икономическото състояние на дружеството
 
   ІІІ. Очаквани  резултати:
 
Постигане на яснота при прилагане на текстове от Наредбата.
Финансова-икономическа обоснованост на възнаграждениата на ръководителите на търговските дружества
 
   ІV. Финансови и  други  средства, необходими  за  прилагането  на   новата   уредба: 
 
       За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства. 
 


Дата на откриване: 23.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 26.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари