Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Проектът на нормативния акт е разработен на основание изменения в Закона за здравето и Закона за ветеринарномедицинската дейност от 2013 г., обн. в ДВ бр. 99/2013 г., съгласно които условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации се определят с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и храните.


Дата на откриване: 21.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 23.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари