Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас

С изменение на разпоредбата на чл. 99, ал.3 от Закона за движение по пътищата - Изм. – ДВ, бр. 37 от 2015 е предвидено определяната до този момент такса за паркиране от Общинските съвети да бъде определяна като цена за паркиране на местата, определени от администрацията, управляваща пътя.   

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал.1 от ЗНА нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.

По аргумент от ЗНА и Указа по прилагането му, е необходимо Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас, определена като зона, да бъде приведена в съответствие с Закона за движение по пътищата, като използваният до този момент термин „такса“, навсякъде бъде заменен с термина „цена“.

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси:  optransport@abv.bg; z.georgieva@burgas.bg.


Дата на откриване: 21.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 23.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари