Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната

Целта на нормативната промяна е определянето на командирът на бригада „Специални сили“ като второстепенен разпоредител с бюджет. Определянето на командира на бригада „Специални сили“ като второстепенен разпоредител с бюджет, ще позволи на министъра на отбраната като първостепенен разпоредител с бюджет да упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на бригадата.


Дата на откриване: 1.2.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 3.3.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари