Обществени консултации

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Приморско

С настоящата Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Приморско се уреждат правата и задълженията по отношение на дейностите за управление на отпадъците на територията на Община Приморско, на физическите лица, които живеят или временно пребивават в общината, както и на юридическите лица, които осъществяват своята дейност на нейна територия.
Целта на Наредбата е уреждане на обществените отношения, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Приморско с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда, както и да се окаже по-голям контрол върху дейностите свързани с отпадъците.


Дата на откриване: 25.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Приморско
Дата на приключване: 24.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари