Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“

Общинско предприятие „Летен театър, фестивали и концерти“ е неправосубектна структура на Община Бургас, предназначена съгласно Правилника за дейността му и Закона за общинската собственост за реализиране на определена стопанска дейност в сферата на културата.
Причините, които налагат приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти” Бургас се изразяват в изменение и актуализиране структурата и числения състав на персонала на Общинското предприятие, с оглед настоящото му състояние и организация на работа.
Част от общинското предприятие са сградите на Летен театър Бургас, Дом на НХК и експозиционен център „Флора“ Бургас.
Във връзка с обезпечаване дейността на обектите, предоставени за стопанисване и управление на предприятието, численият състав на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ се е увеличавал ежегодно с приемането на годишния бюджет, като е достигнал до 49 души.
С цел изпълнение на задълженията по обслужване на предоставените обекти се наложи и промяна в длъжностното щатно разписание на общинското предприятие. Редица дейности, извършвани от предприятието, са оптимизирани чрез промени в организационната дейност на персонала. Промените са свързани с намаляване на разходите за работна заплата, без това да оказва влияние на качеството на предоставената услуга.  
Направените анализи и разчети на разходваните средства и постигнатите финансови резултати през 2016 година, показват, че необходимият числен състав за нормалното функциониране на ОП „Летен театър, фестивали и “ е 46 души – 3 щатни бройки по-малко  спрямо досегашния персонал.
Предлаганите промени с Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Летен театър, фестивали и концерти“ са в съответствие с нормативните 


Дата на откриване: 20.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 19.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари