Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Спортни имоти“

ОП “Спортни имоти” е специализирано звено на Oбщина Бургас и осъществява дейността по стопанисване и управление на предоставените му общински имоти или части от тях. Основната дейност на предприятието е да стопанисва и поддържа спортните обекти, общинска собственост. През годините бяха изградени и предоставени редица нови спортни обекти за стопанисване и поддържане на предприятието, като: Плувен басейн ж.к. „Меден Рудник”, спортен корпус „Многофункционална спортна зала” в двора на ПМГ „Акад. Никола Обрешков” и ГРЕ „Г.С. Раковски”, гр. Бургас. Освен това за стопанисване и управление на предприятието беше предоставено и Рибарско Пристанище „Сарафово”. С цел изпълнение на задълженията по обслужване на предоставените обекти, се наложи и промяна в длъжностното щатно разписание на общинското предприятие. Редица дейности, извършвани от предприятието, като стопанисването и поддържането на „Конна база Приморски парк”- гр. Бургас, са оптимизирани чрез промени в организационната дейност на персонала. Промените са свързани с намаляване на разходите за работна заплата, без това да оказва влияние на качеството на предоставената услуга.  
Длъжностното разписание на ОП „Спортни имоти” предвижда съкращаване на щата с длъжност „Главен юрисконсулт”. Това се налага поради факта, че предприятието използва при необходимост външна услуга под формата на граждански договор, което е по-рентабилно от гледна точка на спестяване на разходите за трудови възнаграждения. Относно всички останали 14 бройки, предвидени в настоящите мотиви, събрания през последните три години опит до настоящия момент, налага и създаването на нова организация на работа, като чрез максимален ефект се постига повишено качество на услугите към крайния потребител. 
Именно този нов метод на организацията на дейността и повишаване качеството на предоставeните услуги на ОП „Спортни имоти” позволява численият състав на предприятието да се промени от 180 до 165 заети щатни бройки.


Дата на откриване: 16.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 15.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари