Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.)

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” (oбн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.). С проекта на постановление на Министерския съвет се прави допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”.Допълнението е във връзка с промени в Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства, относно движението на колесните трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство, регистрирана за работа съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника. В същатасе предвижда издаването на едногодишно разрешително за движение на цитираните превозни средства. Същото ще бъде валидно за посочената в заявлението за издаване на разрешителното област и граничещите с нея области и щеважи само за пътищата от първи, втори и трети клас, които не са включенив приложение № 6 към Наредбата. С Постановлението на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” се въвежда годишна такса в размер на 30 лв. и на 100 лв. в зависимост от широчинния габарит при издаване на едногодишно разрешително за колесни трактори, тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство.


Дата на откриване: 16.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 15.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари