Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Инфор

С проекта на наредба се създават условия за привеждането на Наредба № Iз-41 в стриктно съответствие с Кодекса за застраховането и Закона за движението по пътищата. Създават се условия за обмена на информация относно пътнотранспортнтите произшествия в по-кратки срокове и в по-голяма пълнота с оглед усъвършенстваните технологични възможности за обмен на данни. С предложените промени в съдържанието на документите за установяване на ПТП с пострадали лица и с материални щети се създават условия за събиране на допълнителна информация, която има отношение към законосъобразното и по-бързото уреждане на застрахователните претенции.


Дата на откриване: 9.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 23.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари