Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях, приета с ПМС № 28 от 2006 г.

Проектът на наредба е изготвен от междуведомствена работна група с представители на МВР, МОСВ и Агенция "Митници". Отразява промените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, влезли в сила на 23.03.2010 г.

Основните промени в наредбата са следните:
С параграф 1 се дава възможност на специалисти от следствените служби към прокуратурата на Република България да извършват процедури с наркотични вещества;
Параграфи 3, 4, 5 и 6 развиват и уточняват процедурите по отделяне на представителни проби от незаконно култивирани растения и унищожаване на остатъците;
Параграфи 7 – 16 коригират съществуващи процедури и прецизират досегашните текстове;
Параграф 17 урежда унищожаването на задържани в края на 2009 г. и началото на 2010 г. растения съдържащи наркотични вещества. След влизането на промените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите на 23.03.2010 г. не е било възможно съставяне на комисия за унищожаване на растения по предходния ред, поради промените в чл. 93, ал. 2 и чл. 95, ал. 2. В следствие на това са се натрупали количества, които биха натоварили излишно инсинератора на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), в който се унищожават химически преработени и синтетични наркотици;
Разпоредбата дава възможност да се приложи еднократно предишната процедура, с което се спестяват ресурси на Министерството на вътрешните работи, ПУДООС и Агенция „Митници”;
Параграфи 18 и 19 коригират съществуващо и добавят ново приложение.


Дата на откриване: 7.12.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 21.12.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари