Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита

Проектът на Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита е изготвен в изпълнение на дадените от Инспектората на Министерството на здравеопазването препоръки и във връзка с необходимостта от привеждането на действащия правилник в съответствие с настъпилите през последните години промени в нормативната уредба.


Дата на откриване: 3.1.2017 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.2.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари