Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът е изготвен с оглед измененията и допълненията на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), направени със Закона за изменение и допълнение на ЗМВР (обн. ДВ, бр. 81 от 2016 г.), с цел осигуряване на възможност за тяхното прилагане. С проекта на Постановление се предлагат допълнения в Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.), Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (Обн. ДВ. бр. 49 от 2012 г.), и Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (Обн. ДВ. бр. 49 от 2012 г.).


Дата на откриване: 30.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.1.2017 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 декември 2016 г. 16:04:33 ч.
Sir Humphrey

Имена на длъжности

Такива имена на длъжности само един милиционер може да ги измисли.