Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свърза

Изменението на нормативния акт се налага поради това, че органите за пожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи контрол на търговците извършващи дейности по реда на Наредбата не са оправомощени да съставят актове за установяване на административни нарушения и да издават наказателни постановления. В тази връзка е необходимо да бъдат определени служители от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", които при осъществяване на контрол на търговците получили разрешение за осъществяване на дейности по чл. 129 от Закона за Министерството на вътрешните работи, да налагат административно наказателни мерки.


Дата на откриване: 27.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 26.1.2017 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари