Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Важно: Тази консултация следва да се разглежда заедно с консултацията тук: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2371

Двете представляват една и съща консултация като постъпилите менения и предложения на двете места ще се разглеждат заедно и общо двата срока на консултациите се разглеждат като 30-дневен срок за предложения.

 

Предложените измененията са в чл. 8 на Наредбата и касаят сроковете за изпълнение на някои от етапите на процеса по атестирането на военнослужещите.

Промените са предизвикани от разпоредбите на Наредбата, свързани с отразяване на оценките от проведените изпити от индивидуалната и груповата подготовка в регламентираните срокове. Съществува разминаване в крайните срокове за приключване на учебната година (15 декември) и за нанасяне на оценките от отговорниците по бойната подготовка във военните формирования (до 1 декември). Резултатите от подготовката са точен показател за постигнати знания, умения и навици, изискващи се от военнослужещия за изпълнение на основните му задължения.

Предвид това, че Наредбата регламентира потенциалът за развитие на офицерите и възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) да се определят въз основа и на индивидуалните и груповите резултати от бойната подготовка се предлага прецизиране на сроковете по чл. 8. 


Дата на откриване: 5.12.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.12.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 декември 2016 г. 10:55:26 ч.
RIA

Липсва оценка на въздействието

Липсва приложена оценка на въздействието, която от 4 ноември 2016 г. е задължителна по силата на Закона за нормативните актове.

Център за оценка на въздействието на законодателството